Työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle voi löytyä monen eri kanavan kautta

Henkilökohtainen avustaja auttaa niissä asioissa, joista avustettava ei pysty suoriutumaan itsenäisesti. Kiinnostaako henkilökohtaisen avustajan työ ja oletko miettinyt, mitä kautta löytyy työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle, mitä työn kuvaan kuuluu tai mitkä ovat työn vaatimukset? Näihin ja muihinkin asiaan liittyviin kysymyksiin löydät vastauksen tämänkertaisesta kirjoituksesta. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin ja mukavia lukuhetkiä!

Kenelle henkilökohtaista apua voidaan myöntää?

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle monin eri toimiin, kuten esimerkiksi apuun kodin askareissa, liikkumiseen, harrastuksiin, työhön, opiskeluun, sosiaalisen elämän ylläpitämiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Avuntarpeen taustalla voi olla erilaisia syitä, kuten esimerkiksi fyysinen vamma, kehitysvamma, aistivamma tai sairaus, joka vaikeuttaa suoriutumista päivittäisistä toimista. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on tukea henkilön itsenäistä elämää, päivittäisistä askareista suoriutumista ja yhdenvertaista oikeutta elää yhteiskunnassa.

Avoin työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle voi löytyä netistä, kunnalta tai hoivapalvelusta

Henkilökohtaisen avustajan paikkoja on tarjolla paljon ja on mahdollista työllistyä suoraan henkilökohtaista apua tarvitsevalle henkilölle, kunnalle tai tehdä työtä yksityisen palveluntarjoajan kautta. Henkilökohtaista apua tarvitseva henkilö hakee sitä oman kuntansa sosiaalitoimesta, jonka vammaispalvelussa päätetään, täyttääkö hän avun myöntämiskriteerit ja kuinka paljon hänen on mahdollista saada apua. Kun henkilökohtaista apua myönnetään, voi vaikeavammainen henkilö tai hänen omaisensa etsiä avustajan myös itse, erilaisia kanavia käyttäen.

Miten henkilökohtainen apu järjestetään

Kunta järjestää henkilökohtaista apua kolmella eri tavalla, jotka ovat työnantajamalli, palveluseteli ja oma tai ostopalvelu. Työnantajamallissa vammainen henkilö palkkaa itse avustajan ja kunta korvaa avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut, myös kaikki siihen kuuluvat lakisääteiset maksut ja muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat kulut. Kunta voi myös myöntää palvelusetelin, jonka avulla vammainen henkilö voi palkata henkilökohtaista apua palveluntuottajilta. Palvelusetelin arvon täytyy pystyä kattamaan riittävä henkilökohtainen apu. Oma tai ostopalvelu on kunnan vammaiselle henkilölle hankkima avustajapalvelu, joko julkiselta tai yksityiseltä palvelun tarjoajalta.

 Työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle – mitä vaatimuksia työhön kuuluu?

Henkilökohtaisen avustajan työhän ei tarvita koulutusta ja ratkaisevaa onkin soveltuvuus tehtävään. Avustajan työssä vaadittava osaaminen ja fyysinen rasittavuus vaihtelee avustettavasta riippuen, mutta työssä on eduksi hyvät ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Avustaja.fi Avustajapalvelut on henkilökohtaisen avun palveluntarjoaja. 

jaa