Hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät asiantuntevilta jälleenmyyjiltä

 

Kuntoutuksella voidaan tarkoittaa monenlaista kuntoutusta, kuten lääkinnällistä kuntoutusta, ammatillista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta, tapaturmissa vammautuneiden kuntoutusta, veteraanien ja sotainvalidien kuntoutusta, sosiaalista kuntoutusta ja vammaispalveluja. Erilaisilla kuntoutuksen muodoilla pyritään eri tavoin auttamaan kuntoutuksen tarpeessa olevaa henkilöä. Kuntoutuksen tavoitteet ja kesto määräytyvät tarpeiden mukaan. Kuntoutus perustuu aina yksilöllisesti tehtyyn, tavoitteelliseen suunnitelmaan. Tervetuloa blogin pariin, tällä kertaa aiheenamme on kuntoutus, sen erilaiset muodot ja hoitolaitteet kuntoutukseen. Toivottavasti löydät blogista hyödyllistä tietoa aiheesta.

Erilaisia kuntoutusmuotoja

Kuntoutus on yleensä kunnallisesti järjestettyä ja asiakkaalle maksuton palvelu. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamista ja ylläpitämistä. Kuntoutuksessa tuetaan kuntoutujan elämän ja elämäntilanteen hallintaa sekä selviytymistä jokapäiväisistä askareista. Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan työikäisille järjestettävää kuntoutusta, joka järjestetään työttömyyden estämiseksi ja työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi silloin, kun henkilön vamma tai sairaus aiheuttaa heikentynyttä työ- ja ansiokykyä tai työttömyyden uhkaa. Kuntoutuksella parannetaan sekä työhön paluun että työssä jatkamisen edellytyksiä. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleen työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintaa. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa henkilön kykyä selvitä arkipäivän toiminnoista ja vuorovaikutussuhteista. Sosiaalisen kuntoutuksen muoto riippuu aina sitä tarvitsevan henkilön tarpeista ja lähtötilanteesta. Työtapaturmassa tai liikenteessä vammautuneiden kuntoutus järjestetään henkilön vamman ja tarpeiden mukaan, kuten myös sotaveteraanien kuntoutus. Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Kuntoutusta myönnetään moneen erilaiseen tarpeeseen

Kuntoutusta voidaan myöntää monenlaiseen tarpeeseen. Kuntoutuksentarve voi johtua fyysisistä tai psyykkisistä syistä ja usein myös niiden yhdistelmistä. Olipa kuntoutuksen tarve pysyvämpää tai väliaikaista, siihen voi toimeentuloon hakea kuntoutusrahaa. Jos kotona tarvitsee apuvälineitä tai laitteita kuntoutuksen tai elämisen tueksi, voi niitä hakea apuvälinekeskuksesta. Ammattimaiset hoitolaitteet kuntoutukseen löytyvät taas yleensä sairaalasta ja kuntouttavia hoitoja tarjoavista hoitolaitoksista. Kuntoutuksen hakemiseen tarvitaan lääkäriltä lausunto sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta, mutta nuoren ammatillista kuntoutusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa. Erilaisia kuntoutusmuotoja haetaan eri tavoin ja informaatiota ja apua kuntoutuksen hakemiseen saa Kelalta. Kela myös käsittelee kuntoutushakemukset ja tekee niistä päätökset ja lähettää päätöksen hakijalle sen valmistuttua. Laitteita ammattilaisille on tarjolla myös kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen, jonka avulla saavutetaan tehokas kudoskäsittely, esimerkiksi Alaset Import Oy tarjoaa laajan valikoiman kuntoutuslaitteita.

 

jaa