Tietoa päihdekuntoutuksesta

Päihdeongelma on painava sairaus, joka tulisi aina ottaa hyvin vakavasti. Vuoden 2015 Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan Suomessa on arvioitu olevan noin puoli miljoonaa alkoholin suurkulutuksen riskirajan ylittävää käyttäjää - ja tässä puhe on vain alkoholista sekä arviosta. Kyseisestä aihealueesta saattaa olla yleisestikin hyvin haastavaa saada täysin ajankohtaista ja paikkaansapitävää tietoa, mutta tietysti nykyajan tilastot sekä tutkimukset mahdollistavat huomattavasti parempien tuloksien keräämisen mihin ennen on ollut mahdollisuus. Tässä kirjoituksessa käymme paremmin läpi päihdekuntoutusta ja mistä tässä on kyse.

Mistä kaikki lähtee liikkeelle?

Ongelman havaitsemisen jälkeen yleisesti tulevat potilaat tai heidän läheisensä ottavat yhteyttä kuntoutuskeskuksiin, joita Suomessa on tarjolla hyvin. Päihdekuntoutus on hyvin henkilökohtainen prosessi mikä määritellään potilaan kanssa ja hänen tarpeiden mukaan. Prosessi ei kuitenkaan kosketa vain potilasta, vaan tähän luetaan niin sanotusti mukaankuuluviksi myös hoitohenkilökunta, läheiset sekä vertaiset. Läheisillä on hyvin suuri ja merkityksellinen rooli potilaan toipumisen kanssa ja heidän tuki on hyvin huomattava, jos se vain on tilanteesta riippuen mahdollinen. Puhuttaessa alkoholi-, lääke- tai huumeriippuvuudesta prosessin alussa yleisesti määritellään hoidon tavoitteet. Tavoitteet eivät ole helpot, sillä riippuvuudet ovat aina sairautena hyvin haastavia, mutta tavoitteisiin on kuitenkin mahdollista päästä ja tässä ammattiavun merkitys sekä oikeat hoitomuodot tietysti korostuvat. Näihin pääseminen on myös potilaalle hyvin palkitsevaa, vaikka lähtökohtaisesti potilaan silmin ajatus voi tuntua todella hankalalta sekä kaukaiselta. Palkintona kuitenkin on odotettavissa turvallinen arki yhdessä läheisten ihmisten kanssa, mikä auttaa jaksamaan prosessissa eteenpäin. 

Kuntoutumissuunnitelmaa laadittaessa mukana tässä potilaan lisäksi ovat yleensä myös omaohjaaja sekä sairaanhoitaja tai sosionomi. Tietyissä tilanteissa mukana voivat olla molemmat. Todettakoon vielä, että prosessit sekä hoitomenetelmät ja prosessien suunnitteleminen voivat vaihdella eri hoitopaikoista riippuen. Tänäpäivänä myös hoitomuotoja on mahdollista saada erilaisia. Kuntoutumisen jälkeen jatkohoidolla on hyvin suuri merkitys potilaan terveenä pysymisen kannalta. Useat hoitopaikat antavat tukea potilaille myös kuntoutuksen jälkeen. Sairaudesta on mahdollista toipua, mutta tämän luonteen vuoksi on hyvin tärkeää, että jatkosuunnitelma luodaan. sillä tällä tuetaan, että potilas pystyy pitämään jatkossakin terveet elämäntavat matkassaan. 

Voit tutustua päihdekuntoutukseen Lahden seudulla tarkemmin esimerkiksi Maivita Oy:n sivuilla. 

jaa